Strömsborgs Båtklubb © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Strömsborgs Båtklubb

Nykvarn

Bankgiro 482-0981

Händer 2019

• Vårens arbetsdag lö 18/5 kl 9-14

Följd av båtklubbsfest för alla medlemmar.

• Höstens arbetsdag lö 21/9 kl. 9-14

var lördag den 22/9 med ca 20 närvarande.

• Halvårsmöte ti 22/10 kl 19


Detta har hänt

• Årsmöte ti 26/3 kl 19 i klubbhuset

Nya Stadgar antagna.

Nya "Information och regler" antagna.

Omdisponering av klubbens landytor