Strömsborgs Båtklubb © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Namn 

Styrelse

Alan Dry

Åke Andersson

Lena Ling-Östlund

Ove Stenmark

Christer Olsson

Tommy Nyström

Joakim Rennemark

Lilian Dry

Lars-Olof Gren

Göran Magnusson

Dane Bodingh

Revisorer

Hans Fredricson

Håkan Tornesque

Dan Nilsson

Valberedning

Tomas Östlund

Lars Haag

Jan Manker

Funktionärer 2019

(uppdaterad 2019-07-10)

Uppdrag

Ordförande

Vice ordförande

Vice kräftfiskeansvarig

Sekreterare

Webbansvarig

Hamnfogde

Kassör,

Medlems- &

Kräftfiskeansvarig

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

Telefon

070 790 19 66

070 495 31 61

552 409 09

073 983 52 40

552 457 32

073 224 57 32

070 558 30 62

070 772 18 68

Adress

Bäverstigen 4

Glättarevägen 15

Hökmossvägen 12A

Nyponvägen 56

Valsarevägen 21

Lillhagavägen 15B

Ramtorpsvägen 100

Klubbmästare

adjungerad till

styrelsen

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Sammankallande

073 370 26 77

070 236 94 76

552 450 50

070 261 09 91

070 917 92 50

070 393 94 93

552 405 88

552 477 32

552 409 09

070 788 47 37

070 871 64 64

Bäverstigen 4

Gammeltorpsvägen 23B

Bergamovägen 22

Strömsborg

Gläntan

Lingonvägen 20

Allévägen 13

Hökmossvägen 12

Furuborgsvägen 3A

Allévägen 9