Strömsborgs Båtklubb © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Namn 

Alan Dry

Åke Andersson

Lena Ling-Östlund

Ove Stenmark

Christer Olsson

Inga Kammelid

Joakim Rennemark

Lilian Dry

Olof Brutemark

Göran Magnusson

Daniel Östlund

Dane Bodingh

Revisorer

Hans Fredricson

Håkan Tornesque

Dan Nilsson

Valberedning

Tomas Östlund

Lars Haag

Jan Manker

Funktionärer 2018

(uppdaterad 2019-03-07)

Uppdrag

Ordförande

Vice ordförande

Vice kräftfiskeansvarig

Sekreterare

Webbansvarig

Hamnfogde

Kassör,

Medlems- &

Kräftfiskeansvarig

Styrelsemedlem

Telefon

070 790 19 66

070 495 31 61

552 409 09

073 983 52 40

552 457 32

073 224 57 32

552 403 43

070 208 21 34

Adress

Bäverstigen 4

Glättarevägen 15

Hökmossvägen 12A

Nyponvägen 56

Valsarevägen 21

Tjusarstigen 52

Styrelsemedlem

Klubbmästare

adjungerad till

styrelsen

Styrelse ersättare

Styrelse ersättare

Styrelse ersättare

Styrelse ersättare

Ersättare

Sammankallande

070 772 18 68

073 370 26 77

552 453 02

552 450 50

070 261 09 91

553 002 17

070 686 61 11

070 917 92 50

070 393 94 93

552 405 88

552 477 32

552 409 09

070 788 47 37

070 871 64 64

Ramtorpsvägen 100

Bäverstigen 4

Holländarevägen 8A

Bergamovägen 22

Holländarevägen 8A

Strömsborg

Gläntan

Lingonvägen 20

Allévägen 13

Hökmossvägen 12

Furuborgsvägen 3A

Allévägen 9