Strömsborgs Båtklubb © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Kölista för Strömsborgs båtklubb

uppdaterad 2019-05-10

RM: Rampmedlem: klubbens ramper får användas för att sjösätta och ta upp båt som förvaras hemma.

SP: Sommarplats:   plats på land för båt sommartid. Finns från år 2020.

LP: Landplats:         plats på land för båt året om.

TP: Trailerplats:       plats på land för trailer och båt året om.

BP: Bryggplats:       plats vid brygga och (om man vill) på land för vinterförvaring (på SP).

KP: Kanotplats:       plats för kanot på ställning på land.

För samtliga medlemskap får bil parkeras på klubbens område, i mån av plats, när båten används. Rampmedlemmar får även parkera trailer i mån av plats när båten används.

Bryggplatsinnehavare får ha trailer på klubbområdet endast vid sjösättning och upptagning.

Klubbens landområde disponeras om 2019-20. Båtar kommer att behöva placeras på tillfälliga platser, innan alla SP, LP och TP är där de ska vara.