Strömsborgs Båtklubb © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Strömsborgs båtklubb

Hantering av lediga båtplatser

Reviderad 2019-07-06

Klubben strävar efter att så många som möjligt av Nykvarns invånare ska få möjlighet att ha en båtplats i Strömsborgs båtklubb. Varje år blir en handfull platser lediga. Här beskrivs hur fördelningen av dessa platser går till. (Båthus är privat egendom och de fördelas inte av klubben. Man får vara på hugget, när något finns till försäljning.)

Kölista

Styrelsen hanterar en enda kölista. I denna ingår både medlemmar och icke-medlemmar. Varje person i kön betalar en avgift, måste ha en mejladress, medge att namnet publiceras på klubbens hemsida (i Kölista) och ha angivit vilken/vilka typer av båtplats/medlemskap man är intresserad av. Dessa är för närvarande: brygg- (BP), trailer- (TP), landplats (LP), sommarplats (SP), kanotplats (KP) samt rampmedlem (RM) . Se Kölista för en närmare beskrivning. Man kan när som helst ändra sitt val.

I kölistan kan man se hur många det är i kö för varje platstyp. Styrelsen ansvarar för att den uppdateras inom två veckor från att ändring sker, d.v.s.  kömedlem tillkommer eller utgår, har nya önskemål om båtplatstyp(er) eller båtplats delas ut.

Icke medlemmar

Man anmäler till klubben att man vill ställa sig i kö genom att skicka ett mejl till medlemsansvarig (se Funktionärer). Där anger man namn, address, tfn och vilken/vilka båtplatser man är intresserad av. Vid anmälan betalar man 100 kr om den görs före 1 juli och 50 kr 1 juli eller senare till klubbens bankgiro 482-0981. Följande år kostar det 100 kr/år. Denna avgift ska betalas in senast 31 mars varje år. Klubben skickar ut en påminnelse via mejl i början av mars.

Man får en plats i klubbens kölista baserad på första betalningsdatum. Sist betalt hamnar längst bak i kön. För följande år gäller att den som betalat i tid behåller sin plats. Den som inte betalat tas bort från kölistan. Dock behålls personuppgifterna året ut, så att om man betalar senare än 31 mars kommer man att kvarstå i kön men placeras sist.

Om du är intresserad av en platstyp som saknar kö - se Kölista - kan du ange att du vill bli medlem i mejlet.

Medlemmar

De som är medlemmar i klubben kan anmäla intresse att byta till annan plats. Man blir då uppsatt på kölistan. Samma villkor gäller som för icke-medlemmar med tre undantag:

  1. Avgifterna är hälften av ovan angivna.
  2. Den årliga avgiften ingår i klubbens betalningsanmodan för medlemsavgiften som skickas ut i början av mars.
  3. Innehavare av BP som står i kö för BP eller TP placeras före alla andra i kön. Innehavare av TP som köar för TP eller BP placeras före alla utom BP-innehavare. (Inbördes ordning i varje grupp bestäms av första betalningsdatum.)

Då platser blir lediga

När en eller flera platser av samma typ blir lediga skickas ett mejl ut till de första på kölistan som köar för denna typ av båtplats, där man blir uppmanad att svara och tacka ja eller avstå. Köpositionen påverkas vare sig av att acceptera en plats eller avböja. Av de som inom angiven tid tackat ja går platserna till de som står först i kön. Övriga står kvar i kön – de som stod efter de som fick platserna kommer högre upp. Om en eller flera platser delas ut till klubbmedlemmar blir nya platser lediga. Den eller dessa platser fördelas på samma sätt. Den som accepterar en plats 1/1-31/7 måste lägga dit en båt senast en månad efter acceptansdagen. Den som accepterar 1/8-31/12 måste ha en båt på plats senast 1/6 nästa år.

Undantag

Styrelsen har rätt att dela ut en ledig båtplats till ordinarie styrelsemedlem eller till annan person, som bedöms kunna tillföra klubben väsentlig nytta. Ett sådant beslut ska tas på ordinarie styrelsemöte och protokollföras med motivering.

Kommentarer

Medlemmar kan byta platser med varandra om de är av samma typ. Ett sådant byte ska omedelbart meddelas medlemsansvarig. Alla andra byten måste gå via kösystemet. Medlem kan ha kanotplats och annan båtplats, men ingen annan kombination av flera platser. Om det är kö för kanotplatser, går dock dessa i första hand till nya medlemmar.