Strömsborgs Båtklubb

Kräftfiskeansvariga

Christer Olsson, tfn 552 457 32, 0732 245 732, mejl: christer.o1949@gmail.com

Åke Andersson, tfn 070 495 31 61, mejl: utbildningsdesign@gmail.com

Robert Andersson, tfn 073 716 00 95, mejl: anna_e_andersson@hotmail.com

Frank Hjort, tfn 070 643 17 24, mejl: frank.hjort@telia.com

Peter Jensen-Urstad, tfn 659 05 67, 070 340 20 14, mejl: peter.jensenurstad@gmail.com

Ingvar Larsson, tfn 070 574 51 44, mejl: kullersta.ingvar@gmail.com

Lena Ling, tfn 552 409 09, 070 584 78 61, mejl: lena_ling_ostlund@yahoo.com

En av dessa kommer att vara ansvarig den dag du fiskar - vem det är framgår av anslag när du hämtar utrustningen. 

Allmän information

Klubben har två områden för kräftfiske i Yngern. Det ena är stranden norr om Alphyddan och "Hällarna" samt skären/grynnorna utanför. Det arrenderar vi av Sveaskog. Det området är indelat i fyra områden kallade pass A, B, C och D. Det andra är området utanför badet och båtklubben, som vi arrenderar av Nykvarns kommun. Se karta (med instruktion) nedan.

Fisket bedrivs under sex veckor från to 8/8 till lö 14/9, varje kväll torsdag-söndag (torsdag-lördag sista veckan).

I år får alla som anmält intresse möjlighet att fiska.
Totalt fördelas 89 kräftfiskepass = 22 kvällar * 4 pass/kväll - pass A, B, C och D + 1 kväll med pass A.

Innehavaren av pass A är klubbens funktionär för kvällen. Funktionärens skyldigheter och rättigheter framgår av punkt 6 nedan. Funktionären kontaktar kräftfiskeansvarig om något är oklart eller krånglar.

Var god läs eventuella meddelanden från kräftfiskeansvarig i klubbstugan.

Kräftfiskeregler för Strömsborgs klubbmedlemmar i Yngern.

 1. Man ska betala 150 kr (moms 30 kr inkluderat) till bankgiro 482-0981 senast 31/7. Om man inte betalar inom föreskriven tid förlorar man rätten till passet.

 2. Du kan själv byta pass med annan passinnehavare. Alla byten ska anmälas till Christer Olsson.
    
 3. Fisket sker mellan 18.00 och 9.00 påföljande morgon. Från 17.30 kan man hämta redskap. De förvaras i ett skåp på altanen vid klubbstugan. Nyckel finns på klädhängaren inuti klubbstugan. Se till att hänga tillbaks den.

 4. Det finns fyra uppsättningar redskap (en per pass), som består av sju mjärdar, mätsticka och inplastad karta. Allt ska återlämnas helt och rengjort. Det är ditt ansvar att nästa innehavare av ditt pass får utrustningen i samma eller bättre skick än du fick. Bete, hinkar, ficklampor m.m. tas med av respektive fiskande.

 5. Förlorad eller trasig mjärde ersätts med 100 kr (inkl. moms 20 kr) till bankgiro 482-0981. Alla redskapsproblem ska anmälas till kräftfiskeansvarig, så att hen kan åtgärda problemet till nästa kräftfiskedag.

 6. Maximalt sextio (60) kräftor får fångas per pass. Antal fångade kräftor ska antecknas i kräftfiskedagboken i klubbstugan. Funktionär ansvarar för att ingen glömmer det. Funktionär har rätt att gå igenom dina tillhörigheter för att räkna kräftor.

 7. Minimimått på fångad kräfta är tio (10) centimeter. Mätsticka medföljer redskapen.

 8. Passinnehavaren eller någon ur dennes familj, ska närvara vid fisket. Med familj avses här maka/make/sambo och/eller barn fyllda 18 år. Naturligtvis får gäster följa med!

 9. Egna kräftfiskeredskap får under inga omständigheter medföras under fisket.

 10. Om man träffar på främmande kräftfiskeredskap på ”våra” vatten ska de medtas och läggas i klubbstugan. Lämna en lapp med uppgift om fyndplats.

 11. Överblivet bete ska tas hem (får inte kastas i klubbens soptunnor).

Att bryta mot reglerna 2-11, kan medföra att man mister rätten till kräftpass de närmast följande tre åren.

Klubbens arrende sägs upp av SveaSkog AB om klubbmedlem ertappas med tjuvfiske av kräftor i sjön Yngern (förutom att klubbmedlemmen blir åtalad)!


2019-07-08